ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen IKBENEENKIND, hierna vernoemd als "de organisatie" en een wederpartij waarop de organisatie de algemene voorwaarden heeft toegepast.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of verloren voorwerpen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen buiten de aangegeven locatie.
 • De deelnemer is wel verzekerd voor ongevallen binnen de locatie waar de organisatie plaats vindt, mits betaling van het inschrijvingsgeld. Indien de inschrijving niet betaald is, is de deelnemer niet verzekerd.
 • De organisatie mag foto's van uw kind of kinderen gebruiken voor commerciële doeleinden (o.a social media). Indien dit niet gewenst wordt dient u de organisatie hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
ARTIKEL 2. INSCHRIJVINGEN
 • De inschrijving is bij het aanvinken "goedkeuring algemene voorwaarden" rechtstreeks verbonden aan het betalen van het inschrijvingsgeld. Dit om te voorkomen dat er inschrijvingen gebeuren die nadien niet worden nageleefd, waardoor de organisatie andere aanvragen moet annuleren
 • Het bedrag van de inschrijving wordt niet terug betaald, dit kan enkel mits een geldige reden en een schriftelijke overeenkomst tussen de organisatie en de wederpartij
 • De inschrijving gebeurd online, indien personen niet over deze mogelijkheid beschikken kan de inschrijving ook schriftelijk gebeuren
 • Na inschrijving is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd
 • Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie
ARTIKEL 3. BETALING
 • De betaling gebeurd volgens de praktische mail die iedere deelnemer nadien ontvangt
 • De betalingstermijn dient te worden gerespecteerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de organisatie en de wederpartij